Cosmopolitismo versus globalización

COSMOPOLITISMO versus GLOBALIZACIÓN
Frank Hauser
ensaio, 2013 | 6 €

descarregar

A obra de Ulrich Beck é unha ferramenta privilexiada
para pensar as sociedades contemporáneas.
No contexto dunha nova época que se deu en chamar
modernización reflexiva precísanse novas categorías
sociolóxicas: a sociedade do risco, a individualización,
a globalización, a subpolítica, o cosmopolitismo…
son algunhas das nocións alcuñadas nun intento
por facer crítica dun mundo en constante cambio
e transformación. Esta monografía de introdución leva
a cabo unha presentación ordenada destas categorías
a modo de prolegómeno e de invitación á lectura
persoal directa dos textos do sociólogo alemán.

Essentials

Meta

Pages

Categories