Como estás?

 

Como estás?
Claudio Pato
2011 | 5€
Descarregar libro

Descarregar despregábel adxunto

(…)

M vive no nivel laranxa das categorías que articula X
á vez X vive no nivel azul das categorías que articula M
L estuda cando menos as políticas do que deron en chamar muller
A vive parte dos seus días agochada entre as pólas dun magnolio
e M non deixa de escoitar o disco de Lou Reed Transformer
M vive dos labios de X
e X dos labios de M
A estuda fi losofía en tanto fi xa o seu sentimento na entreperna de
P que vive parte dos seus días deitada sobre dos brazos de L
Etcétera

(…)

Claudio Pato Díaz (Ourense, 1962) antes escribiu Se o bruído
e o amonal na casa das abellas (1991), Libro de Xacobe (1992),
O almorzo do pintor de iconos Andrei Ruvlef (Xerais, 1997),
Unha vida de traballo nos bosques do cánavo (Xerais, 2002)
e participou nos libros cole ivos Poetas galegos en Madrid
(Ed. do Ca ro, 2001) e Xuro que nunca volverei pasar fame

Essentials

Meta

Pages

Categories